Начев ООД
Производство на опаковки и изделия за еднократна употреба в Ботевград

BG-RRP-3.005-1038-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-1038-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Предвидено е изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа.
 
Краен получател: НАЧЕВ ООД
 
Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 02.06.2023 г.
Край: 02.06.2024 г.