Начев ООД
Производство на опаковки и изделия за еднократна употреба в Ботевград

За нас

Фирма Начев ООД е основана през 1991 година в град Ботевград. Днес дейността на фирмата се състои в производство на пластмасови изделия за хранителни цели и опаковки от полистирол за еднократна употреба.

 

Ръководството на фирмата следва ясно формулирана политика на управление. В своите стратегически, тактически и оперативни проявления тя е насочена към производство на изделия, отговарящи на 100 % на съвременните изисквания за качество и вкус на клиента. Друг аспект на политиката е да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд на служителите.

 

Целите, поставени пред ръководството, са:

  • засилване пазарната позиция на фирмата;
  • развиване на производствената база и повишаване на производствената ефективност;
  • усвояване на инвестиции;
  • намаляване на брака в работата.

С оглед реализирането на гореизброените цели, фирмата вече получава всички позитиви от внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008 и системата за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. От началото на 2019 година е разработена, внедрена и сертифицирана  Интегрирана система за управление, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 и ISO 45001:2018. 

 

Политиката на фирмата е насочена към цялостно обслужване на клиента, като се започне от идеята за самата опаковка и се стигне до нейното производство.